Close

Shri karuna Pati Mishra

District Development officer Vikas Bhawan Kakor Auraiya


Designation : District Development officer
Phone : 5683249682
Room No. : 9454465034