Close

Shri Manoj Kumar Singh

Tehsil Auraiya (Sadar) Auraiya

Email : vrc204auraiya[at]gmail[dot]com
Designation : Deputy District Magistrate (Sadar)
Phone : 5683244498
Room No. : 9454416435