Close

Shri Anil Kumar Singh

CDO Office Vikas Bhawan Kakor, Auraiya

Email : drda-aur[at]nic[dot]in
Designation : Chief Development Officer
Phone : 5863249684
Room No. : 9454465032