Close

Electricity

DVVNL-Auraiya

S.No. Name of Sub Center Name of JE Mobile No.
1. Auraiya -I Shri Shashikant Mauraya 9412740071
2. Kakor Shri Vivek Khare 9412740072
3. Kanchausi Shri Vivek Khare 9412740072
4. Auraiya-II Shri Subhash Yadav 8393022243
5. Anepur Shri Shiv Datta 9412740076
6. Ayana Shri Dhirendra pratap Gautam 8423212978
7. Chapta Shri Narendra Kumar 9412740092
8. Ajitmal Shri Rajveer Singh 9412740075
9. Bhagautipur Shri Sudhir Singh Gautam 9917014600
10. Aseni-I Shri Omveer 9412740070
11. Aseni-II Shri Rajesh 9627584182
12. Keshampur Shri Vijay Singh 8859085170
13. Sujaan Purwa Shri Amod Anand 9412740427
14. Bidhuna Shri Shashikant 9412740399
15. Achhalda Shri Pradeep Kumar 9412740065
16. Sohani Shri Ravi Varma 9412740457
17. Kudarkot Shri Ravi Varma 9412740457
18. Erwakatara Shri Rakesh Gupta 9412740436
19. Rooppur Sahar Shri Rakesh Gupta 9412740436
20. Kaithawa Shri Rajendra Kumar 9058740093
21. Harchandpur Shri Ravi Varma 9412740457
22. UPSITC Shri Vivek Khare 9412740072