Close

Shri Mukesh Pratap Singh

CO (DSP) Office Bidhuna, Auraiya

Email : cdrcobidhuna[at]gmail[dot]com
Designation : CO,(DSP) Bidhuna, Auraiya
Phone : 05681222037
Room No. : 9454401444